PTSS behandelen

Wanneer een trauma niet goed verwerkt wordt, kan PTSS ontstaan. Dit is een psychische verwonding in de hersenen die onder andere stress en angst kan veroorzaken.

PTSS staat voor posttraumatische stress stoornis. Het is een stressstoornis die na (post) een traumatische gebeurtenis op kan treden. Je kunt hier bijvoorbeeld denken aan oorlogstrauma, trauma naar aanleiding van mishandeling of misbruik maar ook aan ongelukken of het plotselinge verlies van een dierbare.

 


Symptomen van PTSS

Van PTSS is sprake wanneer de volgende symptomen langer dan een maand aanhouden. De volgende symptomen zijn kenmerkend voor PTSS, echter hoeven niet alle symptomen bij jou voor te komen:

 

Je slaapt vaak slecht en onrustig.

Je bent snel boos of verliest snel je geduld.

Je hebt regelmatig nachtmerries.

Je herinnert je de gebeurtenis steeds weer opnieuw.

Plotselinge wisselende emoties, plotselinge huilbuien.

Je bent snel afgeleid en schrikt snel.

Je bent gevoelig voor verslavingen (alcohol, drugs, sex)

PTSS is te behandelen met truffelceremonies en behandeling

Het lijkt alsof je de gebeurtenis regelmatig opnieuw beleeft. Je ziet, hoort, voelt, proeft, ruikt weer precies datgene dat je tijdens de gebeurtenis ook waar nam. Energetisch kun je deze gebeurtenis ook weer voelen.

Je bent somber en voelt je minderwaardig.

Je krijgt kenmerken van angst wanneer je weer denkt aan deze traumatische gebeurtenis.

Kenmerken van angst zijn

 • Gevoel van willen vluchten
 • Zweten
 • Hogere bloeddruk
 • Gejaagd gevoel
 • Hartkloppingen 
 • Zwaar ademen of juist heel oppervlakkig
 • Trillende handen of ledematen

 

Het liefst ga je uit de weg wat jou aan de traumatische gebeurtenis doet denken. Hierdoor wordt het trauma nog verder weggestopt. Door middel van de truffelceremonie mag het trauma er juist uit zodat het opgelost kan worden. Natuurlijk is dit beangstigend maar wij staan je bij, gedurende dit proces.

Het ontkennen en wegstoppen van het trauma is een heel menselijke reactie. Als het er niet is hebben we er ook geen last van. Hierdoor blijft het trauma doorsudderen in jouw systeem.


Waardoor ontstaat PTSS?

Een posttraumatische stressstoornis ontstaat naar aanleiding van een verschrikkelijke gebeurtenis of een serie van traumatische gebeurtenissen. Niet elke gebeurtenis veroorzaakt PTSS en niet elke persoon krijg PTSS. 

 

Soms blijft het bij een trauma dat opgeslagen wordt in jouw systeem (lichaam en geest). Dit dekken we dan automatisch toe en dat kan heel lang goed gaan. Tot dag het trauma zich openbaart of aangeraakt wordt door een andere gebeurtenis in jouw leven. Dan kan het in alle hevigheid terugkomen en jouw leven volledig op de kop zetten.

 

Waarom een trauma wordt omgezet in PTSS weten de wetenschappers nog niet helemaal. Waar wel duidelijkheid over is is dat dit te maken heeft met:

 • jouw persoonlijkheid
 • de ernst van de gebeurtenis 
 • de opvang en de therapie die je erna kreeg
 • hoe jij op de gebeurtenis terug kijkt 

 

Het wil dus niet zeggen dat jij ziek, zwak of misselijk bent, het is geen oordeel dat jij wel PTSS hebt en een ander persoon niet. De één verwerkt het trauma nou eenmaal anders dan de andere persoon. Een oorlogstrauma of vliegrampen, incest of mishandeling, overval, inbraak of het plotselinge verlies van een dierbare zijn hele ingrijpende trauma's. Maar ook een traumatische bevalling, operatie en langdurig pesten kunnen PTSS veroorzaken. De mate van machteloosheid en angst spelen een rol bij het vormen van PTSS. Hoe langer de traumatische gebeurtenis heeft voortgeduurd, des te moeilijker deze te verwerken is.


Psychedelische therapie 

In Amerika wordt al op grote schaal psychedelische therapie toegepast voor het oplossen van PTSS. Veteranen die niet meer konden functioneren in de maatschappij, die vaker dan regelmatig aan levensbeëindiging dachten, zijn na enkele psychedelische sessies en bijbehorende gesprekken van deze negatieve denkbeelden, herinneringen en emoties verlost. Echt baanbrekende resultaten worden er bereikt. 

 

Tijdens de psychedelische therapie, onder begeleiding van onze professionele therapeuten, wordt er in drie truffelceremonies en negen gesprekken, dieper ingegaan op de oorzaak van jouw PTSS. Dit traject van drie maanden hebben wij het Programma voor Transformatie genoemd. 

 

Wanneer je makkelijker over je gevoelens kunt praten, heb je minder kans op PTSS dan gesloten mensen die niet bij hun gevoel kunnen. Tijdens het Programma voor Transformatie gaan we volop over die gevoelens praten waardoor we steeds dichter bij het oplossen van PTSS komen.

 

Traditionele therapie voor PTSS zijn onder andere EMDR en cognitieve gedragstherapie welke vaak ondersteund worden met slaapmedicatie en antidepressiva. Niet bij iedereen werken deze therapieën. Voor hen en nog veel meer PTSS patiënten is de psychedelische therapie met truffels een oplossing. PTSS patiënten hebben verder regelmatig baat bij het gebruiken van cannabis omdat cannabis in de hersenen werkt als een kalmerende neurotransmitter.

Wil je meer weten over onze behandelingen voor PTSS en andere problematiek? Neem dan contact met ons op.