Schaamte overkomen

Schaam jij je ergens voor? Dat hebben de meeste mensen op deze planeet. Wanneer schaamte je dag en je leven bepaald, dan wordt het echt tijd om hier wat aan te gaan doen. Maar hoe doe je dat?

Een truffelceremonie kan uitkomt bieden. Tijdens een truffelceremonie kun je schaamte bewust ervaren waardoor je jezelf kunt vergeven en leer je jezelf accepteren zoals je bent.


Wat is schaamte?

Emoties als schaamte en schuldgevoel zijn emoties die iedereen ervaart. De één heeft er meer last van dan de ander. Dit heeft met de vroege jeugd te maken, hoe ging jij je toen al aanpassen aan vervelende situaties. Schuldgevoel en schaamte zorgen ervoor dat je coping-gedrag gaat vertonen. Dat is de manier hoe jij omgaat met stress, psychologische pijn en problemen. Coping is een begrip uit de psychologie en is een Engels term dat komt van “to cope with” (omgaan met of het hoofd kunnen bieden aan). Wanneer je jezelf coping patronen hebt aangeleerd, pas je jezelf te veel aan aan de situatie of persoon. Je gaat daarmee voorbij aan je eigen grenzen, normen en waarden. Dit gaat zelfs zover dat je niet meer weet waar jouw grenzen liggen. Je verliest jezelf dan in please- of introvert gedrag. Manipulatie, angst, agressie of indoctrinatie binnen bijvoorbeeld een relatie kan hier oorzaken van zijn.

 

Je bent je gaan aanpassen aan elke (bedreigende) situatie en je bent jezelf gaan wegcijferen. De schaamte die je al die jaren ervaren hebt, geeft je het gevoel dat je verkeerd, slecht, niet goed genoeg, onbelangrijk en onwaardig bent. 

 

Schuld kan schaamte veroozaken en het schuldgevoel verwijst naar een gevoel en/of overtuiging, dat je gedrag onjuist of slecht was in een bepaalde situatie. Schaamte tast je gevoel van eigenwaarde aan. Als je schaamte over jezelf ervaart is het ook een enorme belemmering om hulp te vragen.  Neem nu contact met ons op, wij kunnen je helpen en wij oordelen niet.

 

Mensen die schaamte ervaren zitten ergens mee en zij proberen meestal te verbergen waarvoor ze zich schamen. Wanneer schaamte chronisch is, kan dit het gevoel met zich meebrengen dat je niet goed genoeg bent. Hierdoor ontstaat een negatief zelfbeeld. Schaamte is vaak moeilijk in jezelf te herkennen.

 

Schaamte kan worden gedefinieerd als een gevoel van vernedering dat ontstaat doordat je  iets oneervol, immoreel of ongepast hebt gedaan of wanneer je iets van deze aard overkomen is. In sommige gevallen kon het slachtoffer hier helemaal niets aan doen.

 

Schaamte is een negatieve emotie. Zonder schaamte zouden we misschien niet de behoefte voelen om ons aan bepaalde normen, waarden en wetten te houden.


Wanneer wordt schaamte schadelijk?

Schaamte kan problematisch zijn wanneer we ons hierdoor niet meer staande kunnen houden. Onze interne criticus (ego) wordt dan te invloedrijk. Deze criticus zou je kunnen vertellen dat je een slecht persoon bent, dat je waardeloos bent of dat je niet van enige waarde bent.

 

De waarheid is echter dat hoe diep je je schaamt, vaak weinig te maken heeft met wat je hebt gedaan.

 

Enkele andere veelvoorkomende emoties die overlappen met schaamte, zijn vernedering en schuldgevoel. Vergeving is hier belangrijk in om een fijner leven te gaan ervaren. Een truffelceremonie kan je hierbij helpen.


Schaamte kan zich op de volgende manieren uiten:

 

 • Gevoelig zijn voor externe factoren
 • Zich niet gewaardeerd voelen
 • Oncontroleerbaar blozen
 • Zich gebruikt voelen
 • Je afgewezen voelen
 • Het gevoel hebben dat je er niet toe doet
 • Je zorgen maken over wat anderen van je denken
 • Zorgen dat je niet met respect wordt behandeld
 • Het gevoel hebben dat anderen misbruik van je maken
 • Het laatste woord willen hebben
 • Je gedachten of gevoelens niet delen omdat je bang bent om je te schamen
 • Bang zijn om er ongepast of dom uit te zien
 • Meer zorgen maken over falen dan nodig
 • Perfectionistisch zijn
 • Je een buitenstaander voelen of buitengesloten voelen
 • Je achterdochtig voelen 
 • Anderen niet kunt vertrouwen
 • Niet in het middelpunt van de belangstelling willen staan
 • Een muurbloempje zijn
 • Mensen buiten willen sluiten of zich terugtrekken
 • Het gevoel hebben dat je niet je ware zelf kunt zijn
 • Proberen jezelf te verbergen of onopvallend willen zijn
 • Je identiteit verliezen
 • Jezelf ontoereikend vinden
 • Gevoelens van spijt
 • Je oneervol voelen

Waar komt schaamte vandaan?

Schaamte komt meestal voort uit de kindertijd. Schaamte voor je lichaam, je kleding, je familie, etc etc etc. Mensen met een sterk gevoel voor schaamte kunnen zijn opgegroeid in een omgeving, waar ze op een of andere manier het gevoel gekregen hebben, dat ze slecht zijn of dat er iets mis met ze is.  Vaak denken ze dat ze het verdienen om gekwetst te worden. Daar komt de overtuiging bij dat het aan hen zelf te wijten is dat ze slecht behandeld of verwaarloosd worden.

 

Jeugdigen geven zichzelf vaak de schuld voor de tekortkomingen van hun ouders, leraren of klasgenoten, of voor het feit dat ze gepest, mishandeld of genegeerd worden. “Het is vast en zeker mijn schuld” is de eenvoudigste manier voor de hersenen om te kunnen omgaan met een verwarrende en angstige situatie. Velen blijven deze gevoelens  met zich meedragen.

 

Volwassenen geven zichzelf met enige regelmaat de schuld van de slechte dingen die gebeuren. Vaak is het kopieergedrag dat ouders toepassen. Situaties of handelswijzen uit hun eigen jeugd en opvoeding worden toegepast om de kinderen wat in te brengen.  Aan zijn dit niet de fijne manieren zodat het coping-gedrag bij de volgende generatie gevormd wordt. De (vaak foute) opvoedtechnieken worden gebruikt en het kwaad is geschied. Jijzelf kan dan deze ervaringen zien als bewijs van je tekortkomingen.


Hoe kun je schaamte herkennen?

Mensen die schaamte ervaren laten vaak de volgende kenmerken zien:

 

 • Naar beneden kijken in plaats van mensen in de ogen te kijken
 • Je hoofd laag houden
 • Je schouders laten zakken in plaats van rechtop te staan
 • Bevroren voelen of niet kunnen bewegen
 • Niet in staat zijn om spontaan te handelen
 • Stotteren wanneer je probeert te praten
 • Praten met een erg zachte stem
 • Jezelf verbergen voor anderen
 • Huilen als je schaamte voelt

Pesten of gepest worden

Ben je vroeger op school gepest of heb je gepest om maar te kunnen overleven in alle dualiteit die er op school was. Pesten brengt heel veel schaamte teweeg. Aan het andere front brengt het ook veel schuldgevoel, al is dit vaak pas op latere leeftijd. Veelvuldig pesten moet daarom hard aangepakt worden op school.

 

De kans is aanwezig dat jij ook gepest bent en dat je hebt ervaren dat anderen je veroordelen op basis van jouw ervaringen, kleur, outfits, stijl of keuzes. Wanneer je hier in het dagelijks leven last van hebt, dan wordt het hoog tijd om hiermee bezig te gaan.


Wat veroorzaakt je schaamtegevoel?

 

De eerste stap in het doorbreken van de gevoelens van schaamte en schuld, is bewustzijn. De herinneringen, gedachten en gevoelens van schaamte heb je waarschijnlijk diep weggestopt. Hierdoor kun je een algeheel gevoel van waardeloosheid hebben, zonder duidelijk te hebben waardoor dit komt. Wanneer je weet wat je schaamtegevoel veroorzaakt, kan het je helpen deze gevoelens of overtuigingen het hoofd te bieden. De truffels en de truffelceremonies in dit Programma voor Transformatie gaan je helpen om van je schaamtegevoel af te komen. We gaan in het Programma zelfs zo ver dat we de pestkoppen uit jouw jeugd gaan vergeven of die vervelende en manipulatieve ex kunnen vergeven voor haar of zijn daden. Dit doen we door middel van verschillende oefeningen rondom de truffelceremonies die je tijdens het Programma voor Transformatie volgt. Hierdoor ben je in staat om een fijner en lichter leven te leven.


Chronische schaamte

We spreken over chronische schaamte wanneer je het gevoel van schaamte altijd bij je is en je continu het gevoel geeft dat je niet goed genoeg bent. Dit kan je functioneren en je geestelijke en lichamelijke gezondheid aantasten.

Vaak licht de oorsprong hiervan in de jeugd. Persten en vernedering komen helaas veel voor. Dit zijn de meest intense vormen van schaamte.

 

Schaamte kan zich ook naar binnen keren. Degenen die bijvoorbeeld mishandeling op jonge leeftijd ervaren, kunnen een gevoel van onwaardigheid ervaren of een gevoel van schaamte in verband met hun misbruik. Vaak zien we dit gedrag terug in kinderen die niet willen praten over hun trauma.


De mogelijke oorzaken van schaamte zijn:

 

 • Jeugdtrauma of verwaarlozing
 • Elke psychische stoornis die gepaard gaat met zelfkritiek of oordeel (bijv. sociale fobie)
 • Niet voldoen aan de al te hoge eisen die je jezelf stelt
 • Het gevoel hebben dat je gebreken of tekortkomingen aan het licht komen
 • Het slachtoffer zijn van pesten
 • Verwachtingen die niet worden waargemaakt of falen ervaren
 • Afwijzing door anderen

 

Een truffelceremonie kan jou helpen om jezelf te gaan accepteren. Wees eerlijk tegen jezelf.

 


Wees eerlijk!

Ervaar je schaamte voor je lichaam, je werk, je relatie, je omgeving, hoeveel of hoe weinig je verdient, over je echtscheiding of je miserabele huwelijk?

Het is zeer nuttig om samen te werken met jouw begeleiders tijdens dit Programma voor Transformatie. Ga niet tegenwerken en wees eerlijk naar jezelf.

 

Door de pijnlijke gebeurtenissen te identificeren, die gekoppeld zijn aan je schaamte, kun je ze oplossen. Tijdens en na de ceremonies zullen onze therapeuten je helpen bij het verkennen van je schaamte en je schuldgevoel. De truffels en de therapeuten gaan je helpen de traumatische voorvallen die schuld en schaamte veroorzaakt hebben, te verwerken. Hierdoor kun je liefdevoller en realistischer naar jezelf leren kijken. De truffels zullen je tonen waarmee je aan de slag moet.


Jezelf verstoppen

 

Wanneer we onszelf veroordelen of door anderen beoordeeld worden, heeft de mens de neiging te stoppen met praten over onze gevoelens en ervaringen. We gaan ze kleiner maken, ontkennen, weglaten of erover liegen. Hierdoor blijft de schaamte in stand. Om schaamte te verminderen, heb je het nodig te leren trouw aan jezelf te zijn en een leven te leiden volgens jouw gevoelens, behoeftes, waarden en overtuigingen. Blijf dicht bij jezelf, dicht bij je kern en blijft eerlijk aan jouw overtuigingen, normen en waarden.

 

Probeer van jezelf en je innerlijke kind te houden en jezelf te accepteren, wanneer je je schaamt of onwaardig voelt, door middel van tedere, zorgzame woorden en daden.

 

Klik op de link als je meer wilt weten over innerlijk kind werk om weer helemaal terug te kunnen naar het begin van je leven?