Schaamte overkomen

Schaam jij je ergens voor? Dat hebben de meeste mensen op deze planeet. Wanneer schaamte je dag en je leven bepaald, dan wordt het echt tijd om hier wat aan te gaan doen. Maar hoe doe je dat?

Een truffelceremonie kan uitkomt bieden. Tijdens een truffelceremonie kun je schaamte bewust ervaren waardoor je jezelf kunt vergeven en leer je jezelf accepteren zoals je bent.


Wat is schaamte?

Mensen die schaamte ervaren zitten ergens mee en zij proberen meestal te verbergen waarvoor ze zich schamen. Wanneer schaamte chronisch is, kan dit het gevoel met zich meebrengen dat je niet goed genoeg bent. Hierdoor ontstaat een negatief zelfbeeld. Schaamte is vaak moeilijk in jezelf te herkennen.

 

Schaamte kan worden gedefinieerd als een gevoel van vernedering dat ontstaat doordat je  iets oneervol, immoreel of ongepast hebt gedaan of wanneer je iets van deze aard overkomen is. In sommige gevallen kon het slachtoffer hier helemaal niets aan doen.

 

Schaamte is een negatieve emotie. Zonder schaamte zouden we misschien niet de behoefte voelen om ons aan bepaalde normen, waarden en wetten te houden.


Wanneer wordt schaamte schadelijk?

Schaamte kan problematisch zijn wanneer we ons hierdoor niet meer staande kunnen houden. Onze interne criticus (ego) wordt dan te invloedrijk. Deze criticus zou je kunnen vertellen dat je een slecht persoon bent, dat je waardeloos bent of dat je niet van enige waarde bent.

 

De waarheid is echter dat hoe diep je je schaamt, vaak weinig te maken heeft met wat je hebt gedaan.

 

Enkele andere veelvoorkomende emoties die overlappen met schaamte, zijn vernedering en schuldgevoel. Vergeving is hier belangrijk in om een fijner leven te gaan ervaren. Een truffelceremonie kan je hierbij helpen.


Schaamte kan zich op de volgende manieren uiten:

 

 • Gevoelig zijn voor externe factoren
 • Zich niet gewaardeerd voelen
 • Oncontroleerbaar blozen
 • Zich gebruikt voelen
 • Je afgewezen voelen
 • Het gevoel hebben dat je er niet toe doet
 • Je zorgen maken over wat anderen van je denken
 • Zorgen dat je niet met respect wordt behandeld
 • Het gevoel hebben dat anderen misbruik van je maken
 • Het laatste woord willen hebben
 • Je gedachten of gevoelens niet delen omdat je bang bent om je te schamen
 • Bang zijn om er ongepast of dom uit te zien
 • Meer zorgen maken over falen dan nodig
 • Perfectionistisch zijn
 • Je een buitenstaander voelen of buitengesloten voelen
 • Je achterdochtig voelen 
 • Anderen niet kunt vertrouwen
 • Niet in het middelpunt van de belangstelling willen staan
 • Een muurbloempje zijn
 • Mensen buiten willen sluiten of zich terugtrekken
 • Het gevoel hebben dat je niet je ware zelf kunt zijn
 • Proberen jezelf te verbergen of onopvallend willen zijn
 • Je identiteit verliezen
 • Jezelf ontoereikend vinden
 • Gevoelens van spijt
 • Je oneervol voelen

Hoe kun je schaamte herkennen?

Mensen die schaamte ervaren laten vaak de volgende kenmerken zien:

 

 • Naar beneden kijken in plaats van mensen in de ogen te kijken
 • Je hoofd laag houden
 • Je schouders laten zakken in plaats van rechtop te staan
 • Bevroren voelen of niet kunnen bewegen
 • Niet in staat zijn om spontaan te handelen
 • Stotteren wanneer je probeert te praten
 • Praten met een erg zachte stem
 • Jezelf verbergen voor anderen
 • Huilen als je schaamte voelt

Chronische schaamte

We spreken over chronische schaamte wanneer je het gevoel van schaamte altijd bij je is en je continu het gevoel geeft dat je niet goed genoeg bent. Dit kan je functioneren en je geestelijke en lichamelijke gezondheid aantasten.

Vaak licht de oorsprong hiervan in de jeugd. Persten en vernedering komen helaas veel voor. Dit zijn de meest intense vormen van schaamte.

 

Schaamte kan zich ook naar binnen keren. Degenen die bijvoorbeeld mishandeling op jonge leeftijd ervaren, kunnen een gevoel van onwaardigheid ervaren of een gevoel van schaamte in verband met hun misbruik. Vaak zien we dit gedrag terug in kinderen die niet willen praten over hun trauma.


De mogelijke oorzaken van schaamte zijn:

 

 • Jeugdtrauma of verwaarlozing
 • Elke psychische stoornis die gepaard gaat met zelfkritiek of oordeel (bijv. sociale fobie)
 • Niet voldoen aan de al te hoge eisen die je jezelf stelt
 • Het gevoel hebben dat je gebreken of tekortkomingen aan het licht komen
 • Het slachtoffer zijn van pesten
 • Verwachtingen die niet worden waargemaakt of falen ervaren
 • Afwijzing door anderen

 

Een truffelceremonie kan jou helpen om jezelf te gaan accepteren. Wees eerlijk tegen jezelf.