Regressietherapie

In de prachtige wereld van het onderbewustzijn zijn vele antwoorden te vinden. Tijdens een regressie therapie sessie ga jij verbinding maken met jouw onderbewustzijn.

 

Net zoals je tijdens een truffelceremonie jouw onderbewustzijn kunt aanspreken, kunnen je dat ook doen met regressietherapie. Met regressietechnieken halen we weggestopte herinneringen en trauma's naar boven die dan in een veilige omgeving verwerkt kunnen worden. De regressietechnieken richten zich op oude patronen en negatieve reacties zodat het verwerkingsproces direct kan beginnen.

 

Het doel van regressietherapie is dat trauma's verwerkt worden zodat een positieve gedragsverandering bewerkstelligd wordt. Het herbeleven van specifieke ervaringen uit het verleden zodat deze opgelost kunnen worden. Natuurlijk is dit heel eng maar onder begeleiding van onze ervaren coaches gaan we deze ervaringen uit het verleden aanpakken.

 

Dit kunnen we op drie manieren doen:

  1. Tijdens een regressiesessie als kind het trauma herbeleven
  2. Tijdens een regressiesessie het kind-trauma als volwassene bekijken (van een veilige afstand)
  3. Tijdens een truffelceremonie dit trauma herbeleven en dit verwerken 

Hiervoor gebruiken we twee technieken; regressie en hypermnesie. Het tijdsbesef bepaalt hierbij of het regressie (live herbeleven) is of dat het hypermnesie (in het verleden herbeleven) is. 

Hypermnesie is het opnieuw beleven van vergeten herinneringen door er op terug te kijken. We kijken dus samen naar het verleden. Hierdoor heb je wat meer afstand van de herinnering.

Bij regressie herbeleef je de herinneringen op het moment van de gebeurtenis als jezelf. Dit kan angstiger en effectiever zijn dan via de hypermnesie techniek. Met innerlijk kindtherapie gaan we terug naar jouw jeugd zodat we jaar voor jaar kunnen behandelen. Vergelijk jezelf maar eens met een ui; we gaan laag voor laag afpellen.


Trauma uit vorige levens

Naar schatting komt ongeveer 10% van alle trauma's, blokkades, angsten, psychische stoornissen en fysieke pijn voort uit het niet goed verwerkt hebben van ervaringen uit vorige levens. Daarom vinden wij de combinatie tussen regressietherapie en truffelceremonies zo effectief. Tijdens beide kun je terug gaan naar diep begraven herinneringen om deze op te lossen.

 


Wanneer geen regressietherapie?

Helaas kan niet iedereen een beroep doen op regressietherapie. Wanneer je last hebt van psychoses, schizofrenie, borderline, extreme angsten of andere uitdagingen van de geest kun je niet deelnemen. Tevens wanneer je angst-remmende middelen, amfetaminen, antidepressiva of tranquillizers gebruikt, kun je geen beroep doen op regressietherapie. Bespreek je wens dan eerst met je huisarts.