Psilocybine is veilig volgens het RIVM

Het RIVM heeft een afdeling welke onderzoek doet naar nieuwe drugs en varianten hierop. Deze afdeling is genaamd Coordinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM). Op verzoek van de regering en het RIVM heeft deze afdeling een risico analyse geschreven betreffende de werkzame stoffen psilocybine en psilocine in plantaardige producten als truffels en paddo’s. Psilocybine wordt in het lichaam omgezet naar psilocine dat werkzaam is op de serotoninereceptoren in de hersenen. Een tijdelijke toename van serotonine en een tijdelijke verlaging van de noradrenaline, dopamine en histamine-concentraties wordt hiermee gerealiseerd. Het heeft invloed op het geheugen, slaap, emoties, zelfvertrouwen, stemming, eetlust en orgasme. De werking van psilocybine ligt tussen de 2 en 4 uur echter kunnen inzichten tot een maand na het gebruik opgedaan worden. In ceremoniële sessies draagt psilocybine bij aan heling en verwerking van trauma.

 

Uit deze RIVM risico analyse uit het jaar 2000 blijkt dat psilocybine en psilocine geen risico's voor de volksgezondheid vormen. Hierdoor is er destijds aangegeven dat er geen noodzaak tot wettelijk verbod nodig is. Hierdoor is het gebruik van truffels legaal. Paddo’s zijn in 2008 verboden door een aantal incidenten met toeristen. Truffels (Latijn: sclerotia) zijn geen paddo's en vallen daardoor niet onder de Opiumwet en zijn dus legaal in Nederland.

Hieronder kun je een samenvatting van deze risico analyse van het RIVM lezen.

 


Geen lichamelijke afhankelijkheid

Er vormt zich bij het gebruik geen lichamelijke afhankelijkheid van psilocybine. Lichamelijke afhankelijkheid komt bij het gebruik van psilocybine niet voor. Tijdelijke lichamelijke verschijnselen als verwijde pupillen, evenwichtsstoornissen, paresthesieën (gevoel van kriebel over het hele lijf), misselijkheid, koude gevoel en slaperigheid zijn de meest opvallende kenmerken. 


Geen geestelijke afhankelijkheid

Psilocybine is niet verslavend, er is geen verslavingsrisico. Daarmee is geestelijke verslaving te verwaarlozen. Er zijn echter gebruikers die de ervaring met psilocybine als prettig ervaren waardoor deze het nogmaals willen gebruiken. De hallucinogene verbindingen kunnen herinneringen ophalen die grote inzichten kunnen opleveren. Herstel is volledig na het uitwerken van de psilocybine.


Lage toxiciteit

De toxiciteit van psilocybine is geschat op 1,5 keer de toxiciteit van cafeïne. Psilocybine is daarmee onschadelijk voor het lichaam en vormt geen risico bij het gebruik. Door het gebruik kunnen flashbacks optreden die in emoties beperkt blijven tot eventuele positieve inzichten of paniek- of angstaanvallen. Gebruik in een veilige omgeving minimaliseert het risico op paniek- of angstaanvallen. De setting speelt hierbij een grote rol.

 

Ook bij langdurig gebruik in de vorm van microdoseren (waarbij de gebruiker volgens een schema een lage dosering gebruikt) treed er geen vorm of symptomen van chronische toxiciteit op. Er is geen schade aan organen geconstateerd. Mensen die erg labiel zijn of psychische stoornissen hebben wordt afgeraden om psilocybine te gebruiken.

 


Geen criminaliteit

Inzake criminele betrokkenheid scoren psilocybine houdende plantaardige producten laag op de risicoschaal van het RIVM. Er is geen interesse vanuit de criminaliteit voor deze producten waardoor er geen criminele inmenging geconstateerd is. Mede door de uitkomst van deze risico analyse was er in het jaar 2000 geen noodzaak tot een wettelijk verbod op truffels op paddo’s. In 2008 zijn paddo’s verboden door enkele incidenten met toeristen.


Veilig voor de gebruiker

De lichamelijke effecten, inzake bloeddruk en hartslag vallen mee. Beide kunnen iets verhogen door de angst die kan optreden bij het gebruik van psilocybine. In een veilige setting is het risico gering. De kans dat psilocybine verkeert gebruikt wordt is aanwezig bij thuisgebruik door experimenterende jongeren, echter is er bij verkeert gebruik niet zo veel aan de hand.


Halfwaardetijd

De halfwaardetijd van Psilocybine is 2,5 tot 3 uur. Dit wil zeggen dat drie uur na het toedienen van psilocybine de waarde gehalveerd is.

In vergelijking is de halveringstijd van

  • kop koffie 5 uur
  • drie glazen wijn 4,5 uur
  • suiker 6,5 uur
  • ecstasy / MDMA 7 uur

Geen risico voor de openbare orde

Psilocybine veroorzaakt geen verlaging van de geweldsdrempel met als gevolg dat (gewelds-) incidenten op basis van psilocybine niet of nauwelijks voorkomen. Het aantal en de ernst van incidenten na het gebruik vallen daarom mee. Het risico wordt daarom als gering ingeschat.

 

Het reactievermogen van de gebruiker wordt wel negatief beïnvloed waardoor de rijvaardigheid negatief beïnvloed zou kunnen worden. Zaak is om eerst weer nuchter te worden na het gebruik alvorens deel te nemen aan het verkeer. Het risico voor de openbare orde is als gering ingeschat.

 

Hierdoor concludeerde het CAM van het RIVM in 2000 dat er geen risico’s voor de volksgezondheid bestaan bij het gebruik van psilocybine of psilocine.